Nobelstraat 8 - 10 Utrecht
info@grandcafedevrienden.nl
Reserveren

Huisregels

DE VRIENDEN HUISREGELS
Minimumleeftijd op woensdag, donderdag, vrijdag & zondag is 18 jaar.
Minimumleeftijd op zaterdag is 20 jaar.
Legitimatie is verplicht. Geen legitimatie is geen toegang.
Er kan gevraagd worden naar een studentenpas.

REPRESENTATIEF OP STAP
De beveiliging behoudt te allen tijde het recht om op grond van beoordeling op representativiteit de toegang te weigeren.

 • Petten dienen opgeborgen te worden in de kluisjes of achterstevoren gedragen te worden.
 • Zorg voor een verzorgde uitstraling d.m.v. scheren, kapper en dergelijke.
 • Sportkleding en joggingsbroeken worden geweigerd behalve op zondag.
 • Betreden op teenslippers of sandalen is op eigen risico.
 • Verkleedkleding is niet toegestaan op vrijdag- en zaterdagavond m.u.v. de vrijgezel tijdens een vrijgezellenfeest.
 • In geval van dronkenschap wordt de toegang geweigerd.

KLUISJES

 • De Vrienden is niet verantwoordelijk voor eigendommen die in de zaal worden achtergelaten.
 • Jassen, tassen en verenigingsjasjes dienen opgeborgen te worden in de kluisjes.
 • Gevonden jassen worden naar de gevonden voorwerpen gebracht. 
 • Het meenemen van tassen groter dan 20x30x30 centimeter is niet toestaan. 
 • Bij verlies van een kluissleutel brengen wij €15,- in rekening.

EIGENDOMMEN

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid bij vermissing, diefstal of schade.
 • U mag eigendommen van De Vrienden niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadiging veroorzaakt draait op voor de kosten van vernieuwing of reparatie. Bij diefstal van eigendommen van De Vrienden zal er aangifte gedaan worden.
 • Door het betreden van dit pand geeft u onze beveiliging toestemming voor het doorzoeken van uw tas. 

HINDERLIJK/INTIMIDEREND GEDRAG OF ONGEWENSTE INTIMATIE

 • Grote groepen die niet hebben gereserveerd kunnen worden geweigerd.
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering. 
 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
 • Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

DRUGS EN WAPENS

 • Zowel het bezit, verhandelen en gebruik van drugs zijn absoluut verboden. Wij hanteren een zerotolerance beleid. Ook het onder invloed zijn van drugs is een reden om bij de deur geweigerd te worden.
 • Het bezit, gebruik of verhandelen van wapens is verboden.

GELUIDSOVERLAST EN ROKEN

  • Bij het verlaten, of aanwezig zijn in de directe omgeving wordt van de gast verwacht dat hij/zij zich gedraagt en geen geluidsoverlast veroorzaakt.
 • De Vrienden heeft geen rookruimte. Binnen roken is verboden en het geen gehoor hieraan geven resulteert in verwijdering. Voor de deur roken is niet toegestaan. Roken dient buiten op de hoek van de straat te gebeuren. 
 • Bij het nuttigen van eigen meegebrachte drank in de rij of in de directe omgeving van De Vrienden wordt de toegang geweigerd. 

CALAMITEITEN EN KLACHTEN

 • Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructie van het personeel op te volgen.
 • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de bedrijfsleiding melden.
 • Klachten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week schriftelijk te worden gemeld bij info@grandcafedevrienden.nl

 

Bij het betreden van De Vrienden gaat u akkoord met onze huisregels.

Eenieder die zich niet kan vinden in bovenstaande regels is niet welkom.

Overtreding van het huisregelement leidt tot verwijdering en hierbij kunnen wij u in de toekomst de toegang ontzeggen.

Bij overtreding van het huisreglement m.b.t. drugs/wapens/diefstal/vernieling zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien zal de leidinggevende beslissen

In verband met de veiligheid van onze gasten en personeel wordt hier gebruik gemaakt van cameratoezicht.